+90 543 923 1537 [email protected]
Bir Sayfa Seçin

Yönetim Kurulumuz 06.11.2022 tarihinde Mustafa KAYACI Başkanlığında toplanarak; 22.04.2022 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile 08.07.2022 tarihinde yayınlanan Yönetmeliğe göre eski tüzüğümüzün yürürlükten kaldırılarak yeni kanuna göre hazırlanan tüzüğümüzle değiştirilmesinin ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek üzere Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 20.11.2022 tarihinde, saat 11:00’de Esertepe Mah. 181. Sk. No:3 adresinde, bulunan kulüp binasında yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 27.11.2022 tarihinde aynı saat ve aynı adreste aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına ve üyelere toplantının eserspor.org.tr web adresinde bildirim ile duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1-Açılış ve Yoklama

2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3-Divan Başkanlığı seçimi

4-Yönetim kurulu başkanının konuşması

5-22.04.2022 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile 08.07.2022 tarihinde yayınlanan Yönetmeliğine göre eski tüzüğümüzün yürürlükten kaldırılarak yeni kanuna göre hazırlanan tüzüğümüzle değiştirilmesi hususunun görüşülerek kabulü,

6-Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu delegelerinin seçimi,

7-Dilek, temenniler ve kapanış.